Bornholms Bordtennisunion - En lokalunion under DBTU
Om Talentcenter Bornholm:
 
De mange aktive spillere i Talentcenter Bornholm-regi har en positiv og afsmittende effekt ude i de klubber, som spillerne kommer fra, hvor de jo også træner til daglig sammen andre gode spillere.
 
Udover at deltage i turneringer/stævner udenøs, deltager der også rigtig mange spillere i den lokale bornholmske vinterturnering samt de fleste lokale stævner, DGI's landsdelsmesterskab og Bornholmsmesterskabet.
 
På lang sigt er det et klart mål for Talentcenter Bornholm at udbrede kendskabet til bordtennis-sporten på Bornholm og samtidig være med til at støtte op om den talentudvikling, som har eksi-steret i mange år på Bornholm, og som også gerne fremover skal bestå.
 
På lang sigt er det endvidere vigtigt, at de forskellige klubber på øen, har mulighed for at trække på mange af de unge og dygtige spilleres opnåede erfaring gennem årene, til det lokale arbejde ude i klubberne.
 
Talentcentrets træningstider:
 
Træning:
Foregår i Hasle-hallen hver onsdag kl. 17:45-20:00 og fredag kl. 15:45-18:00 i perioden august - juni, det vil sige i hele skoleåret.
 
Trænere:
 
Kenny Jensen
tlf. nr.: 2364 0167
 Kurt Olesen
 
Chain Dain Hongsar

 Vilmer Funch

 
Stævner:
Der vil blive arrangeret stævneture udenfor Bornholm. Til disse vil der være én egenbetaling. Hør om din klub eventuelt giver tilskud til disse rejser.
 
Kravet til spillerne:
Du skal generelt have en seriøs holdning og være villig til at gøre en god indsats, for at blive en bedre bordtennisspiller.
 
Du skal træne mindst 5 gange på 2 uger og gerne 3-4 gange om ugen. Træningen skal være koncentreret.
 
Du skal være i fysisk god form. En god fysik omfatter kondition, styrke og smidighed. Mange spil-lere er generelt i god kondition, mens det kniber med styrke og smidighed.
 
Din klub skal hjælpe dig og sørge for, at du har mulighed for at træne 3 gange ugentligt. Klubberne er informeret om disse krav. Er der ikke mulighed for at træne så meget i klubben, kan der sikkert arrangeres træningssamarbejde med andre nærliggende klubber. Kontakt os eventuelt hvis i behøver hjælp!
 
Du bør deltage i alle aktiviteter, og som ungdomsspiller er det ofte en god ide, at stille op i senior rækker til de bornholmske stævner. Det er meget vigtigt at deltage i træningslejre uden for Born-holm. Info, kalendere mv. kan ses på www.dbtu.dk
 
Se her: 
 
Bornholms bordtennisklub (BBTK)
 
BBTK er del af Bornholms bordtennisunion og virker som en overbygning af alle bornholmske bordtennisklubber.
 
Formålet er at skabe ungdoms elitespillere, der vil satse helhjertet på bordtennis, og give dem mu-lighed for ugentlig fællestræning. Desuden at give dem muligheden for deltage i holdturneringer, forskellige store stævner udenøs, samt tilbud om deltage i diverse træningslejre henover sæsonen.
 
Hold:
I sæsonen 2013/14 er der tilmeldt hold i Danmarksturneringen.
  
Holdleder:                                                    
Ingen
 
Sponsortøj:
BBTK (BBTU) har tegnet sponsorkontrakt med følgende firmaer:
 
Østkraft A/S
 
PL Entreprise A/S
 
Færgen
 
Bornholms Brandforsikring
 
Nybolig

Boskov Skadesservice


Talentcenter Bornholm, som fungerer som overbygning for de bornholmske klubber, har indgået nye 3-årig sponsoraftaler med 6 bornholmske virksomheder.


 
Støt vore sponsorer - de støtter os!
 
Regler vedr. udleveret tøj:
Tøjet skal benyttes ved alle kampe og stævner, hvor man repræsenterer BBTK, inkl. BM og Grand Prix finalestævner. Tøjet tilhører BBTK og bortkommer tøjet, skal det erstattes for egen regning!
 
Generel information:
Terminsliste samt spilleplan for alle hold kan ses i turneringsplanen.
 
Der henvises i øvrigt til BBTU´s hjemmeside med: nyheder, stævnetilmeldinger, rating-tabeller, referater af møder mv.
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint