Bornholms bordtennisunion - én sport for livet
 
 
 
Bestyrelsesmøde d. 26/8 -2010:
 
 
Referat af bestyrelsesmøde hos Torben Nielsen mandag d. 26. august 2009
 
 1. Godkendelse af referat af den 22. juni 2009
  Referatet blev godkendt og underskrevet.
 2. Tilføjelser til dagsordenen.
  Dommerudvalg : Lennart Lundqvist deltog i første del af mødet. Lennart vil gerne stå for et dommerudvalg.
  Vi drøftede hvornår vi ville have dommere og Lennart vil kontakte de øvrige dommere til et møde.
 3. Siden sidst.
  Intet
 4. Opfølgning.
  1. Afslag udviklingsstøtte : TN sender brev til DBTU om afslag på udviklingsstøtten.
  2. Halfordelingsmøde : Ingen deltog til dette møde, idet vi havde fået tildelt de haltider, som vi havde ønsket.
  3. Samarbejde BBTU/DGI : Drøftet. Hvorefter LR indkalder til møde på onsdag d. 2. september (flyttet til 9. sept). LR laver dagsorden.
  4. Ansøgning Gunnar Nu Fonden : Ansøgning er afsendt, afventer svar i løbet af året.
  5. BM stævne på klubportalen : TN mailer 2009 indbydelsen og LR lægger på nettet (samme rækker som sidst) og får godkendt stævnet hos Gitte Hvid, DBTU.
  6. TOP 12 Ungdom feb 2010 : Vi afventer til om 2 år, når det igen er Øst. Vi mener ikke at vi har kræfter til det lige her og nu. Desuden er de aktuelle haller allerede optaget.
  7. Kursus på Bornholm, sted og tid : TN finder dato på Østre Skole.
  8. Kursus kunne være : Træningsøvelser eller –teknik.
   
 5. Dommer
 
 1. Dommermøde : Lennart har afholdt dommermøde d. 10. august. Vi drøftede dommere med Lennart. Og besluttede at :
 
 
 1. Huske at indføre at det er et krav til kommende stævner at der skal være påsat en overdommer, men det er frivilligt om der er dommere.
 
 
 1. Pris pr. overdommer pr. dag kr. 400,- samt hvis man vil anvende alm. dommere så er prisen kr. 200,- samt kørselsudgifter og forplejning.
 
 
 1. Vi diskuterede dommertøj : Men dette må vente indtil videre, og vi henstiller til dommerne at de er klædt på i mørkt/ensfarvet tøj.
 
 
 1. Vi vil tage kontakt til DGI Bornholm og høre med dem om det er noget vi evt kan sponsere i fællesskab.
 
6.    TU-udvalget:
 
 1. Indbydelse holdturnering : Afsendes 27. aug.
 
 1. Opstartsmøde : torsdag d. 24.9 i Knudsker.
 
 
 1. Turneringsreglement til godkendelse i bestyrelsen : Alle læser og kommer med kommentarer til TN og JM.
 
 
7.    BBTK (Kenny og Per):
 
 1. Børneattester : LR undersøger hvem der har. Og søger på nye ledere. (Skal kun fornyes hver 4 år).
 2. Spillertøj : Det sidste gamle spillertøj vedr. 1. div damer er nu afleveret. PK kontakter Andreas.
 3. Stævne Skurup : KJ fortalte : Alt fungerede bare perfekt. Der var mange gode kampe, et super stævne.
 4. Landtrænerbesøg fre 4+lør 5 sept : Der er 11 fra Bornholm samt 5 ovrefra. Der er tjek på bordopsætning/nedpilning.
  Der skal afhentes spillere fredag ved færge samt afleveres lørdag eftermiddag, dette klarer JM.
 5. Trænerkontakter : TN laver 3 stk nye træner kontrakter : Katja hele sæsonen samt Patrick og Per K en halv sæson hver.
 6. Valby / Århus stævne : Invitationer er udsendt til spillerne. Alle BBTK spillere deltager i Valby. Og der er inviteret 6 til Århus.
 7. Træning 2. div : På grund af manglende opbakning til mandags træning, er der udsendt brev til alle relevante spillere.
 
8.    Økonomi:
 
 1. Budget er revideret med kr. 10.000 pga ingen udviklingsstøtte fra DBTU. Vi må prøve at sælge flere annoncer i forbindelse med BM.
 
9.   Næste møde:
 
 1. Onsdag d. 4. november kl. 19.00 hos Kenny Jensen
 
10.  Eventuelt:
 
 1. Intet.
 
 
   
 
SiteBuilder drevet af Vistaprint