Bornholms bordtennisunion - én sport for livet
 
 
Bestyrelesmøde d. 3/3 -2010:
 
 
Referat af bestyrelsesmøde hos Per Koefoed Onsdag d. 3. marts 2010
 
 1. Godkendelse af referat af den 6. januar 2010
  Referatet blev godkendt og underskrevet.
 2. Tilføjelser til dagsordenen.
  Punkter til dagsordenen blev noteret.
 3. Siden sidst.
  Intet
 4. Opfølgning.
  1. Samarbejdsaftalen BBTU/DGI: LR skriver kommentarer til DGI/Finn.
  2. BM evaluering : Den nye bordopsætning var perfekt, både til gavn for spillere og tilskuere. Stævnet forløb perfekt, selv om der var en hel del drive in spillere. Det med overdommer fungerede perfekt.
   Men det var en smule skuffende at der manglende ungdomsspillere bl.a ØIF.
  3. Mail til DBTU ang bla Bornholm ud af bordtennis : Fået svar retur fra DBTU/Dorte. Vi sender returbrev på svaret, KJ og LR tovholdere.
  4. Hasle Hallen brugerrådsmøde med alle afd d. 8. april kl. 19 : LR deltager.
  5. 10 og 11 april 2010 lejr : Der er lavet kladde, LR rykker AK for de sidste oplysninger.
  6. Årsmøde i Brøndby d 13. maj : TN undersøger fly tider og priser. Hele udvalget finder ud om de har mulighed for deltagelse og giver LR besked.
  7. Mail til BBTU fra DBTU, lokalunionsmøde : LR forespørger DBTU/Dorte ang referat af mødet d. 7. marts på Fyn.
  8. Takkearrangement : Bestyrelsen og sponsorudvalget deltager.
  9. Rep.møde : 20. maj i Knudsker Klubhus. TN laver indbydelse, beretningerne laves af de forskellige. PK spørger nyt emne til formandspost. Med på næste best.møde.
  10. DBTU, velkomstbrev til nye klubber : Alle går i tænkeboks til næste møde, hvad kan der stå.
   
   
 5. Dommer
   
   
  1. LL kommenterede BM : At der ikke blev dømt helt efter reglerne bla. serverne, dette for ikke at ødelægge de forskellige kampe. Næste år henstilles der til at der står i programmet : Hvem der er overdommer samt at dommerne vil dømme efter reglerne i kampene.
  2. Ang. Arb.gruppe for hele Danmark : Bornholm melder pas, både af lyst og økonomi, men afventer situationen.
  3. LDM, DGI : Der er overdommer både lørdag og søndag.
  4. Der vil være dommer i alle kampe til Grand Prix herre kl. 1. Aftalt pris kr. 200,- pr dommer.
  5. LL overvejer at tage overdommer uddannelsen.
  6. Hjemmeside:
   PK spørger FH om hjemmeside og såfremt ok, så vil TN kontakte TE for materiale overdragelse.
  7. TU-udvalget:
   Grand Prix : Program er udsendt. Pressen er orienteret.
   Der skal laves mere PR for slutspillet i Bornholms Serien.
   Af hensyn til Rating, så er det vigtigt at huske at ændre kampdato, hvis kampe flyttes.
  8. BBTK (Kenny og Per):
   1. Træningstid næste år i Hasle Hallen : 1745-2000 eller 1800-2015.
   2. TOP 12 : God tur for pigerne, som blev nr. 3 og nr .5.
   3. Roskilde 27 og 28 feb. Alle havde en god tur, og der var mange gode resultater.
   4. DMU 2010 i Ribe : Der kommer indbydelse til dem, som klarer ”cuttet”.
   5. Hold næste år : Se muligheder og tænke over det. PK + KJ.
   6. Medlemsregistrering :KJ har klaret det for BBTK. TN sende reminder til de andre klubber, at de skal huske dette.
   7. Kval. TOP 12 i fremtiden : KJ deltog i et møde i Odense til OB stævnet, der mangler referat fra dette møde. ØBTU mangler at kommentere Kval TOP 12 i fremtiden.
  9. Økonomi:
  10.  
        1.  Regnskab blev gennemgået, ser stadigvæk lidt stramt ud.
 
   
 
 
10.      Næste møde:
 
           1. Mandag d. 26. april kl. 19.00 hos Kenny Jensen
 
11.      Eventuelt:
           1.Intet.
 
   
 
 
 1.  
 
   
   
  SiteBuilder drevet af Vistaprint